Severné jazierko

Vodná plocha s výmerou 1,03 ha, známa aj pod názvom Veľký rybník, sa nachádza sa blízko horného (severného) konca parku, ako prvé jazierko na potoku Leveš v rámci parku. V minulosti bol pri ľavej strane hrádze rybníka vybudovaný drevený altánok na koloch nad vodnou hladinou, ktorý imitoval rybársky prístrešok s rozvešanými sieťami. Altánok je zachovaný na litografií z roku 1842, aj na fotografií zo začiatku 20. storočia. Neskôr bol odstránený.

Veľký rybník sa používal dlhé ako chovný rybník kaprov. Počas zimných mrazov sa na ňom ľudia zvyknú korčuľovať.

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS