Vodná plocha s výmerou 1,03 ha, známa aj pod názvom Veľký rybník, sa nachádza sa blízko horného (severného) konca parku, ako prvé jazierko na potoku Leveš v rámci parku. V minulosti bol pri ľavej strane hrádze rybníka vybudovaný drevený altánok na koloch nad vodnou hladinou, ktorý imitoval rybársky prístrešok s rozvešanými sieťami. Altánok je zachovaný na litografií z roku 1842, aj na fotografií zo začiatku 20. storočia. Neskôr bol odstránený.

Veľký rybník sa používal dlhé ako chovný rybník kaprov. Počas zimných mrazov sa na ňom ľudia zvyknú korčuľovať.

lekkerkief.media webbsite PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uviesť spätný odkaz na tieto stránky a zdroj. Iné použitie textov a tiež použitie fotografií je možné len so súhlasom autora a na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

(c) 2011-202x | KLUB | CMS | 201108