Jazierko s baštou

Pôvodne nazývané Jazierko s baštou. Jazierko sa začalo nazývať Labutím až neskôr, potom, čo sa na ňom usadili labute a tento názov je aj silne zaužívaný a príznačný. Ide o najromantickejšie jazierko v parku, ktorého názov sa zaužíval podľa toho, že sa na ňom v minulosti chovali biele labute. Jazierko má výmeru 752 m2, s hĺbkou približne 1,2-1,5m . Na okraji je vybudovaná imitácia hradnej bašty, cez ktorú priteká zhora od kúpaliska do jazierka voda. Dno jazierka tvorí silná, prirodzene izolačná ílovitá vrstva. V dolnej časti bašty za dverami je úkryt pre vodné vtáctvo, horná časť slúži ako vyhliadka pre návštevníkov.

Vo svahu naľavo od bašty je možné rozoznať kaskádu a na lúke nad ňou tvar vlniaceho sa povrchového kanála slúžiaceho na zavlažovanie lúk ešte z éry Štefana Keglevicha. Kovové okrasné oplotenie bašty nie je pôvodné, kedysi boli okraje ukončené imitáciou hradného cimburia.

Jazierko vybudoval vrchný záhradník Vojtech Strnad zač. 20. stor za éry Habsburgovcv, spolu s imitáciou hradnej bašty.

Rok 2013 sme začali práve prácami okolo Labutieho jazierka, s cieľom vyčistiť ho, utesniť a pripraviť na naplnenie. Vďaka rekonštrukcií povrchového kanála, ktorej hlavná časť bola v novembri 2013 bolo na jar 2014 Labutie jazierko napustené a po vyše 20-tich rokoch sú na ňom opäť aj labute. Okolo jazierka mávame každoročne brigády.

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS