Pôvodne nazývané Jazierko s baštou prebudoval vrchný záhradník Vojtech Strnad zač. 20. stor za éry Habsburgovcov. Predtým bola na potoku v tomto mieste vodná zdrž, a bašta bola romantickým prvkom vybudovaným Keglevichovcami, podobne ako Žltý mlyn. Vybudovaním jazierka v blízkosti bašty a zrušením zdrže vzniklo jazierko v dnešnej podobe.

Jazierko sa začalo nazývať Labutím až neskôr, potom, čo sa na ňom usadili, a neskôr chovali labute a tento názov je aj silne zaužívaný a príznačný. Má výmeru 752 m2, s hĺbkou približne 1,2-1,5m . Na okraji je vybudovaná imitácia hradnej bašty, cez ktorú priteká zhora od kúpaliska do jazierka voda. Dno jazierka tvorí silná, prirodzene izolačná ílovitá vrstva. V dolnej časti bašty za dverami je úkryt pre vodné vtáctvo, horná časť slúži ako vyhliadka pre návštevníkov. Kovové okrasné oplotenie bašty nie je pôvodné, kedysi boli okraje ukončené imitáciou hradného cimburia. Vo svahu naľavo od bašty je možné rozoznať kaskádu a na lúke nad ňou tvar vlniaceho sa povrchového kanála. Bola to zrejme prvá verzia napojenia jazierka na prívodný kanál alebo pomocná odbočka na reguláciu vysokej hladiny vody v prívodnom kanáli.

V roku 2013 sme začali práve prácami okolo Labutieho jazierka, s cieľom vyčistiť ho, utesniť a pripraviť na naplnenie. Vďaka rekonštrukcií povrchového kanála, ktorej hlavná časť bola v novembri 2013 bolo na jar 2014 Labutie jazierko napustené a po vyše 20-tich rokoch sú na ňom opäť aj labute. Lesom sa podarilo zrekonštruovať napojenie jazierka po odbočku pri Kúpalisku a v roku 2024 vymeniť potrubie vedúce baštou, ktorého haváriu sme riešili v roku 2021 presmerovaním toku vody cez vodopád v bašte. Okolo jazierka mávame každoročne brigády.

lekkerkief.media webbsite PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uviesť spätný odkaz na tieto stránky a zdroj. Iné použitie textov a tiež použitie fotografií je možné len so súhlasom autora a na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

(c) 2011-202x | KLUB | CMS | 201108