Jazierko s baštou

Pôvodne nazývané Jazierko s baštou. Jazierko sa začalo nazývať Labutím až neskôr, potom, čo sa na ňom usadili labute a tento názov je aj silne zaužívaný a príznačný. Ide o najromantickejšie jazierko v parku, ktorého názov sa zaužíval podľa toho, že sa na ňom v minulosti chovali biele labute. Jazierko má výmeru 752 m2, s hĺbkou približne 1,2-1,5m . Na okraji je vybudovaná imitácia hradnej bašty, cez ktorú priteká zhora od kúpaliska do jazierka voda. Dno jazierka tvorí silná, prirodzene izolačná ílovitá vrstva. V dolnej časti bašty za dverami je úkryt pre vodné vtáctvo, horná časť slúži ako vyhliadka pre návštevníkov.

Vo svahu naľavo od bašty je možné rozoznať kaskádu a na lúke nad ňou tvar vlniaceho sa povrchového kanála. Je to stopa po zaniknutom pomocnom kanáli, ktorý fungoval ako prepad povrchového kanála pri vysokom stave vodnej hladiny. V teréne je stále možné nájsť miesto, kde bol na povrchový kanál napojený, ako aj jeho trasu cez lúku. Kovové okrasné oplotenie bašty nie je pôvodné, kedysi boli okraje ukončené imitáciou hradného cimburia.

Jazierko podľa všetkého dal vybudovať gróf Ján Nepomuk Keglevich de Buzin, spolu s imitáciou hradnej bašty. Prvýkrát sa jazierko objavuje na mapách II. vojenského mapovania z rokov 1810-1869. Tu je zakreslené v pozdĺžne pretiahnutom tvare. V mapách II. vojenského mapovania je v parku zaznačené len Jazierko s baštou a Veľký rybník, z čoho môžeme usudzovať, že ani Kúpalisko, ani Jazierko pri kaplnke v tom čase ešte neexistovali a pokiaľ neberieme do úvahy Veľký rybník, je to pravdepodobne najstaršie jazierko v parku. Počas svojho pôsobenia v Topoľčiankach ho zrekonštruoval Vojtech Strnad a predpokladáme, že on zmenil aj samotný tvar jazierka a prestavbou bašty ho napojil na svoj povrchový vodovodný systém. Ak môžeme veriť historickým mapám, tak sa jednalo o prietokové jazierko alebo skôr malú priehradu priamo na Leveši.

Rok 2013 sme začali práve prácami okolo Labutieho jazierka, s cieľom vyčistiť ho, utesniť a pripraviť na naplnenie. Vďaka rekonštrukcií povrchového kanála, ktorej hlavná časť bola v novembri 2013 bolo na jar 2014 Labutie jazierko napustené a po vyše 20-tich rokoch sú na ňom opäť aj labute. Okolo jazierka mávame každoročne brigády.

lekkerkief.media webbsite © 2011-2020 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS