Kontakt

naša adresa

PARK TOPOĽČIANKY
Parková 11
95193 Topoľčianky

IČO: 42208653 | DIČ: 2023660837

bankový účet

ČSOB a.s., pobočka Zlaté Moravce
číslo účtu: 4015827965 / 7500
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1582 7965
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

email

Štatutárny orgán

Predsedom združenia je Vladimír Lukoťka. Podpredsedami združenia sú Pavol Bobok a Terézia Briešková.

Dokumenty združenia

Občianske združenie PARK TOPOĽČIANKY vzniklo po registrácií Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 8.2.2012, číslo spisu VVS/1-900/90-39096 za účelom záchrany, obnovy, rozvoja a popularizácie národnej kultúrnej pamiatky Park Topoľčianky smerujúcej k rozvoju cestovného ruchu.

základné dokumenty

Poskytovanie informácií

Oficiálne o združení a jeho činnosti informujeme na našich podujatiach alebo prostredníctvom písomných vyjadrení. Brigádnicku činnosť v parku a výsledky odbornej činnosti prezentujeme aj na internete na našich oficiálnych stránkach a prostredníctvom sociálnych sietí.  Autorom a správcom stránok, fotografií a textov je Pavol Bobok, spoluautorom vybraných textov a recenzentom je Ivan Lukáč, pokiaľ nie je uvedené inak.

Oficiálne stanoviská správcu parku, LESY SR, š.p. Banská Bystrica, o.z. Topoľčianky, prezentuje ich hovorca.

Fotografie a videozáznamy

Naše združenie zhotovuje a zverejňuje na svojich stránkach a účtoch na sociálnych sieťach obrazové materiály z podujatí, ktoré organizuje. Dokumentujeme brigády, ranžírungy, výlety a ďalšie naše podujatia a akcie. Týmto spôsobom si uchovávame spomienky na spoločne strávené chvíle a vieme ukázať, čo v parku robíme. Rešpektujeme, ak si niekto nepraje, aby sme ho fotili a nezverejňujeme fotografie, pri ktorých máme pocit, že sú nevhodné. Pokiaľ niekto nesúhlasí so zverejnením konkrétnej fotografie, na ktorej sa nachádza on, prípadne osoba ním zákonne zastúpená, napíšte nám to prosím na našu emailovú adresu a my identifikáciu osoby úpravou znemožníme alebo fotografiu zo stránky odstránime.

Ochrana osobných údajov

Na našich stránkach osobné údaje nespracúvame ani neuchovávame. Ak by ste mali dojem, že tomu tak nie je, kontaktujte nás prosím na našej emailovej adrese.

Napíšte nám

Ak sa Vám činnosť nášho združenia páči, napíšte nám. Podpora a slovo uznania nás vždy poteší.

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS