Kontakt

adresa

PARK TOPOĽČIANKY
Parková 11
95193 Topoľčianky

IČO: 42208653 | DIČ: 2023660837

bankové spojenie

ČSOB a.s., pobočka Zlaté Moravce
číslo účtu: 4015827965 / 7500
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1582 7965
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Dokumenty združenia

Občianske združenie PARK TOPOĽČIANKY vzniklo po registrácií Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 8.2.2012, číslo spisu VVS/1-900/90-39096 za účelom záchrany, obnovy, rozvoja a popularizácie národnej kultúrnej pamiatky Park Topoľčianky smerujúcej k rozvoju cestovného ruchu.

základné dokumenty

Štatutárny orgán

Predsedom združenia je Vladimír Lukoťka, zvolený na výročnej schôdzi v roku 2013. Jeho predchodkyňou bola Oľga Valkovičová (2012-2013). Podpredsedami združenia sú od roku 2012 Pavol Bobok a Terézia Briešková.

Združenie na internete

Činnosť združenia v parku a výsledky odbornej činnosti prezentujeme na internete na našich oficiálnych stránkach a stránke na sociálnej sieti Facebook. Tvorcom a správcom stránok, autorom fotografií a textov je Pavol Bobok, spoluautorom textov a recenzentom je Ivan Lukáč, pokiaľ nie je uvedené inak.

Poskytovanie informácií

O činnosti nášho združenia informujeme na našich podujatiach, písomne alebo prostredníctvom tejto stránky. Oficiálne stanoviská správcu parku, LESY SR, š.p. Banská Bystrica, o.z. Topoľčianky, prezentuje ich hovorca.

Napíšte nám

Ak sa Vám činnosť nášho združenia páči, napíšte nám. Podpora a slovo uznania nás vždy poteší.

lekkerkief.media webbsite © 2011-2017 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.