PARK TOPOĽČIANKY

ŠIROKO-ĎALEKO NAJKRAJŠÍ
Vitajte na stránkach občianskeho združenia PARK TOPOĽČIANKY, ktorého cieľom je záchrana, obnova, rozvoj a popularizácia národnej kultúrnej pamiatky Park v Topoľčiankach. Pri našej činnosti produktívne a úspešne spolupracujeme so správcom parku, ktorým sú Lesy Slovenskej republiky, š.p.

lekkerkief.media webbsite © 2011-2020 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS