PARK TOPOĽČIANKY

ŠIROKO-ĎALEKO NAJKRAJŠÍ
Vitajte na stránkach občianskeho združenia PARK TOPOĽČIANKY, ktorého cieľom je záchrana, obnova, rozvoj a popularizácia národnej kultúrnej pamiatky Park v Topoľčiankach. Pri našej činnosti produktívne a úspešne spolupracujeme so správcom parku, ktorým sú Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Informácie a mapa
Živá príroda

Poznávame stromy a zvieratá

História parku
Návštevný poriadok

Ako sa správať v parku

Fotogaléria
Naši brigádnici

Spoznávame naše združenie

Poukážte 2% Vašich daní nášmu občianskemu združeniu a pomôžte nám v našich aktivitách. Ďakujeme!

 

Príroda je všade krásna, no jeseň je najkrajšia v Topoľčiankach.

/T.G.Masaryk/

Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi dávno zasadil strom.

/Warren Buffett/

Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.

/H.Ch.Andersen/

Beda, kto v mori vidí iba vodu, kto nepočuje nemú prírodu, kto v skalách vidí iba skaly.

/A. Sládkovič/

Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.

/Seneca/

Konať v súlade s prírodou je pre rozumného tvora to isté, ako konať v súlade s rozumom.

/M. Aurelius/

Načo tu som, načo je vôbec človek, pokiaľ nerobí svet lepším?

/Vladko/

Úroveň spoločnosti je definovaná aktivitou a osobnými príkladmi jednotlivcov.

/Palo/

8490+ hod.

brigádnickych hodín 2012-2016

40000+ €

investovaných v parku

občianske združenie
PARK TOPOĽČIANKY
Parková 11
95193 Topoľčianky

IBAN: SK71 7500 0000 0040 1582 7965
IČO: 42208653 / DIČ: 2023660837

lekkerkief.media webbsite © 2011-2020 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.