4
5
7
9
11
12
13
14
17
18
19
22
23
24
1

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Jazdiareň a parkúr. Prehliadky a jazdy na koči.

2

Hradná stráž

Atraktívny ****hotel s letnou terasou, reštauráciou, bowlingom a saunovým wellness. Sídlo nášho združenia.

3

Socha sv. Jána Nepomuckého

4

Kolkáreň

5

Detské ihrisko

6

Zámok Topoľčianky

Historický zámok s ubytovaním a reštauráciou.

7

Oranžéria

8

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

riaditeľstvo o.z. Topoľčianky

9

Poľovnícky zámoček

10

Južné jazierko

11

Pávia voliéra

12

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

ubytovňa v parku

13

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

stará lesná správa

14

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

škôlka okrasných drevín

15

Kaplnka sv. Vendelína

16

Jazierko pri kaplnke

17

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

spracovanie a predaj mäsa z diviny

18

Altánok

19

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

pivnica

20

Kúpalisko

21

Jazierko s baštou

22

Starý vodojem

23

Žltý mlyn

24

Senník

orientačný bod

PREDNÁ ČASŤ PARKU: 1- Národný žrebčín, 2- Hotel Hradná stráž, 3- Socha sv. Jána Nepomuckého, 4- Kolkáreň, 5- Detské ihrisko, 6- Zámok Topoľčianky, 7- Oranžéria, 8- riaditeľstvo Lesy SR, š.p. o.z. Topoľčianky, 9- Poľovnícky zámoček, 10- Južné jazierko, 11- Pávia voliéra, 12- ubytovňa Národného žrebčína, 13- Stará lesná správa, 14- Lesná škôlka, 15- Kaplnka sv. Vendelína, 16- Jazierko pri kaplnke, 17- spracovanie a predaj mäsa z diviny, 18- Altánok (Masarykova besiedka), 19- Pivnica, 20- Kúpalisko, 21- Jazierko s baštou (Labutie jazierko), 22- Starý vodojem, 23- Žltý mlyn, 24- Senník

Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach

Park v Topoľčiankach sa tiahne v dĺžke dva a pol kilometra popri potoku Leveš od centra obce až za jej okraj. Pôvodná ohraničená rozloha parku bola zhruba 60 ha, z ktorých viac ako polovica má dnes charakter lesa, aj keď parková výsadba je aj v týchto miestach stále evidentná prítomnosťou cudzích nezvyčajných drevín. Park s upravenou rozlohou 30,65 ha bol v roku 1982 vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku a od roku 1996 zaradený do zoznamu chránených areálov so štvrtým stupňom ochrany. Majiteľom je Slovenská republika a správcom parku sú Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, odštepný závod Topoľčianky. Od roku 2007 je Topoľčiansky park vyhlásený za Významné lesnícke miesto a od roku 2016 aj za Obecné chránené územie. Vďaka svojej mimoriadnej kultúrnej a historickej hodnote je park významnou Národnou kultúrnou pamiatkou. Park je vo všetkých častiach verejne prístupný, je uzavretý pre motorové vozidlá s výnimkou obslužných vozidiel správcu parku a je čiastočne prístupný cyklistom.

ZADNÁ ČASŤ PARKU: 1- Senník, 2- Nový vodojem, 3- Vojenský vodojem, 4- Jaskynka p.Márie Lurdskej, 5- Severné jazierko (Veľký rybník), 6- Filtračné zariadenie, 7- Umelý kanál a hať
1
2
3
4
6
1

Senník

orientačný bod

2

Nový vodojem

3

Vojenský vodojem

4

Jaskynka p.Márie Lurdskej

5

Severné jazierko

6

Filtračné zariadenie

7

Umelý kanál a hať

lekkerkief.media webbsite © 2011-2022 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS