4
5
7
9
11
12
13
16
17
18
21
22
23
1

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Jazdiareň a parkúr. Prehliadky a jazdy na koči.

2

Hradná stráž

Atraktívny ****hotel s letnou terasou, reštauráciou, bowlingom a saunovým wellness. Sídlo nášho združenia.

3

Socha sv. Jána Nepomuckého

4

Kolkáreň

5

Detské ihrisko

6

Zámok Topoľčianky

Historický zámok s ubytovaním a reštauráciou.

7

Oranžéria

8

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

riaditeľstvo o.z. Topoľčianky

9

Poľovnícky zámoček

10

Južné jazierko

11

Pávia voliéra

12

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

ubytovňa v parku

13

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

stará lesná správa

14

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

škôlka okrasných drevín

15

Jazierko pri kaplnke

16

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

spracovanie a predaj mäsa z diviny

17

Altánok

18

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

pivnica

19

Kúpalisko

20

Jazierko s baštou

21

Starý vodojem

22

Žltý mlyn

23

Senník

orientačný bod

PREDNÁ ČASŤ PARKU: 1- Národný žrebčín, 2- Hotel Hradná stráž, 3- Socha sv. Jána Nepomuckého, 4- Kolkáreň, 5- Detské ihrisko, 6- Zámok Topoľčianky, 7- Oranžéria, 8- riaditeľstvo Lesy SR, š.p. o.z. Topoľčianky, 9- Poľovnícky zámoček, 10- Južné jazierko, 11- Pávia voliéra, 12- ubytovňa Národného žrebčína, 13- Stará lesná správa, 14- Lesná škôlka, 15- Jazierko pri kaplnke, 16- spracovanie a predaj mäsa z diviny, 17- Altánok (Masarykova besiedka), 18- Pivnica, 19- Kúpalisko, 20- Jazierko s baštou (Labutie jazierko), 21- Starý vodojem, 22- Žltý mlyn, 23- Senník

Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach

Park v Topoľčiankach sa tiahne v dĺžke dva a pol kilometra popri potoku Leveš od centra obce až za jej okraj. Pôvodná ohraničená rozloha parku bola zhruba 60 ha, z ktorých viac ako polovica má dnes charakter lesa, aj keď parková výsadba je aj v týchto miestach stále evidentná prítomnosťou cudzích nezvyčajných drevín. Park s upravenou rozlohou 30,65 ha bol v roku 1982 vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku a od roku 1996 zaradený do zoznamu chránených areálov so štvrtým stupňom ochrany. Majiteľom je Slovenská republika a správcom parku sú Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, odštepný závod Topoľčianky. Od roku 2007 je Topoľčiansky park vyhlásený za Významné lesnícke miesto a od roku 2016 aj za Obecné chránené územie. Vďaka svojej mimoriadnej kultúrnej a historickej hodnote je park významnou Národnou kultúrnou pamiatkou. Park je vo všetkých častiach verejne prístupný, je uzavretý pre motorové vozidlá s výnimkou obslužných vozidiel správcu parku a je čiastočne prístupný cyklistom.

ZADNÁ ČASŤ PARKU: 1- Senník, 2- Nový vodojem, 3- Vojenský vodojem, 4- Jaskynka p.Márie Lurdskej, 5- Severné jazierko (Veľký rybník), 6- Filtračné zariadenie, 7- Umelý kanál a hať
1
2
3
4
6
1

Senník

orientačný bod

2

Nový vodojem

3

Vojenský vodojem

4

Jaskynka p.Márie Lurdskej

5

Severné jazierko

6

Filtračné zariadenie

7

Umelý kanál a hať

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS