Južné jazierko

Malé ozdobné jazierko s malou fontánkou na ostrovčeku uprostred. Jazierko sa nachádza v blízkosti zámku na severnej strane. Bolo postavené záhradníkom Vojtechom Strnadom zač. 20. stor. za éry Jozefa Augusta Habsburského. Pri budovaní jazierka bol na tomto mieste údajne nájdený spoločný hrob labancov z čias kurucko-labanských vojen, za povstania Františka II. Rákocziho. Išlo o členov cisárskej posádky z topoľčianskej zámockej pevnosti, ktorí mali zahynúť v roku 1705 pri dobýjaní pevnosti kuruckými oddielmi. Dejiskom bitky mali byť podľa miestnej tradície dnešné vinice nad parkom, nazývané Babylon. Podľa tejto bitky táto časť dostala aj svoj názov, keďže v nej bojovalo proti sebe viacero národností hovoriacich rôznymi jazykmi.

Jazierko sa objavuje aj v dokumente o prvom československom prezidentovi T.G.Masarykovi a jeho pobyte s vnukmi v Topoľčiankach pod názvom “Dedeček Masaryk v Topoľčiankach”. Do jazierka sú spustené drevené schodíky a malí chlapci sa v ňom veselo hrajú.

Jazierko je napájané vodou vytekajúcou z Jazierka pri kaplnke, ktorú k jazierku privádza povrchový kanál. Fontánka má samostatné napájanie z podzemného vodného systému. Odtok vody z neho je riešený podzemnou rúrou ústiacou do potoka Leveš. Tvar jazierka evokuje tvar srdca, preto býva toto jazierko niekedy označované aj ako „jazierko zaľúbených“. Blízko jazierka sa nachádza aj vznešený previsnutý buk, ktorý je zase mladými označovaný ako „strom zaľúbených“. Dorezaná kôra tohto úbohého Fagus sylvatica Pendula však s láskou nemá nič spoločné.

Obnova južného jazierka prebehla na jar 2012. Dôležité bolo predtým utesniť Jazierko pri kaplnke, aby voda z neho mohla odtekať povrchovým kanálom do Južného jazierka. Zároveň bol vyčistený a čiastočne sanovaný povrchový kanál. Na brigáde sa vymurovala nová fontánka, osadila nová hlavica s tryskou a Južné jazierko s fontánkou prináša od r. 2012 opäť potešenie návštevníkom parku. V roku 2016 sme brigádnicky a v spolupráci s firmou Vodostav kompletne zrekonštruovali kanál privádzajúci vodu z jazierka pri kaplnke.

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS