Fotky z ranžírungu (5.5.2024)

Zatiaľ zopár našich (Palo Bobok)… keď budeme mať, doplníme ďalšie (M. Mihálik, P. Čepček)