Vyhodnotenie súťaže Park očami detí (26.4.2024)

Do výtvarnej súťaže „Park očami detí“, ktorú organizovalo občianske združenie PARK Topoľčianky, sa celkovo zapojilo 182 detí so svojimi výtvarnými prácami. Práce pochádzali zo základnej školy Topoľčianky a materských škôl z Topoľčianok. V tomto roku sa do súťaže zapojila aj ZŠ na ulici Pribinova zo Zlatých Moraviec a ZŠ Žitavany. Práce boli vyhodnotené odbornou komisiou v zložení:

Predseda komisie: Irena Drahošová
Členovia komisie: Miroslava Boboková, Mgr.; Lucia Lukoťková, Mgr.; Peter Daniš, Mgr.art.; Adrián Schroner, Bc.

Komisia zasadala dňa 26.04.2024 od 17,00 do 20,30 v priestoroch Hradnej stráže Topoľčianky. Predsedala jej p. Irena Drahošová, odborným garantom bol akademický maliar Mgr.art. Peter Daniš.

Odborná komisia ocenila práce :

Kolektív III. B zo ZŠ Topoľčianky
MŠ na ul. SNP Topoľčianky
MŠ na ul. Cintorínskej Topoľčianky
Benita Belová
Tamara Kováčová
Luna Žuchová
Karin Bíbelová
Jakub Hanták
Sofia Cibiriová
Anabela Richterová
Tamara Šustáková
Leonard Krajčovič

V Topoľčiankach, dňa 26.04.2024

Zápisnicu z vyhodnotenia súťaže si môžete stiahnuť tu:
20240505-Vyhodnotenie-sutaze-park-ocami-deti.pdf