Fotky z brigády (25.5.2024)

Za fotky ďakujeme Marte Tomkovej a za obed pizzérií u Majka!