Zápisky z brigády (27.4.2024)

Dnešná brigáda bola v okolí poľovníckeho zámku, pripravovali sme priestor pred ranžírungom. Účasť bola výborná, porobili sme, čo bolo treba, dostali inštrukcie k ranžírungu a v dobrej nálade sa rozišli. Tešíme sa o týždeň!

desiata: Hradná stráž
obed: Mária Martincová – Kebab

Ďakujeme!