Zápisky z brigády (16.3.2024)

Dnes sme mali pánsku brigádu, osádzali sme zostávajúce odpadkové koše v parku. Podarilo sa nám osadiť všetkých desať kusov a spolu s piatimi košmi, ktoré boli osadené pred zámkom ešte koncom minulého roka, je teraz v parku 15 pekných nových odpadkových košov pre návštevníkov. Začínali sme ráno o ôsmej, vykopali sme desať jám, osadili do nich betónové tvárnice, zaliali do nich rýchloschnúcim betónom kotvenie, osadili a pozahrabávali jednotlivé smetiaky. Skončili sme o tretej popoludní. Počasie nám prialo, robota bola náročná a dlhá, no spoločnými silami sme ju zvládli a máme z toho skvelý pocit. Je radosť pozrieť sa späť na nové koše!

desiata: Hradná stráž, Maruška Laktišová
obed: Slávka Lukoťková
Ďakujeme!