Najväčšie poďakovanie patrí každoročne našim brigádnikom a členom, ktorí obetujú svoj čas a prostriedky pre spoločnú vec, zveľaďovanie nášho krásneho anglického parku v Topoľčiankach. Spoločne pracujeme v parku, pripravujeme organizačne náročné podujatia, staráme sa o chod združenia, vždy si niečo upečieme a prichystáme na výlet, brigádnicky obed, historický klub či ďalšie aktivity, ktorým sa venujeme. Každoročne sa jedná o obrovské množstvo bezodplatnej dobrovoľníckej práce, a za toto patrí našim členom najväčšia vďaka.

Veľmi dobre nám padne, ak si ľudia našu robotu v parku vážia a podporia nás v nej. Cítime tak potrebnú odozvu, že naša práca nie je márna. Práve preto chceme poďakovať aj tým, ktorí nie sú našimi brigádnikmi, ale takým či onakým spôsobom našu činnosť podporujú. Ďakujeme!

2011 – 2020

68

členov združenia

14 938

odpracovaných hodín

166 727

investovaných v parku

lekkerkief.media webbsite © 2011-2020 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS