Najväčšie poďakovanie patrí každoročne našim brigádnikom a členom, ktorí obetujú svoj čas a prostriedky pre spoločnú vec, zveľaďovanie nášho krásneho anglického parku v Topoľčiankach. Spoločne pracujeme v parku, pripravujeme organizačne náročné podujatia, staráme sa o chod združenia, vždy si niečo upečieme a prichystáme na výlet, brigádnicky obed, historický klub či ďalšie aktivity, ktorým sa venujeme. Každoročne sa jedná o obrovské množstvo bezodplatnej dobrovoľníckej práce, a za toto patrí našim členom najväčšia vďaka.

Veľmi dobre nám padne, ak si ľudia našu robotu v parku vážia a podporia nás v nej. Cítime tak potrebnú odozvu, že naša práca nie je márna. Práve preto chceme poďakovať aj tým, ktorí nie sú našimi brigádnikmi, avšak v roku 2018 nás tým, či oným spôsobom podporili:

V roku 2018 by sme chceli poďakovať

MUDr. Adriane Kafkovej za finančnú podporu vo výške 500,0 €
Slovenskému zväzu záhradkárov, miestnej organizácií Topoľčianky za finančnú podporu vo výške 100 €
Obci Topoľčianky za finančnú podporu 1000 € a lavice
Hotelu HRADNÁ STRÁŽ**** za priestory, catering na akcie, výročnu schôdzu a ďalšiu spoluprácu
Zámku Topoľčianky*** za obed a pomoc pri ranžírungu
Doner Kebabu – Maruška Martincová a Zuzana Uhrecká, za obed
Else plus s.r.o.  p. Šutka za obed
Agrok Topoľčianky spol. s r.o. za obed
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. za obed
Ravena, s.r.o. za obed
Pizzerií u Majka v Topoľčiankach za obed
Pavlovi Justovi za obed
p. Helene Chrenovej zo Zlatých Moraviec za zákusky na ranžírung
Ing. Milanovi Fáberovi ŠAMPIŇON za kvety do parku a vianočnú výzdobu
p. Gejzovi Hasprovi a Jozefovi Briežkovi za opravu zámku na kaplnke
Braňovi Kuklovi za výrobu stojanov na siete a materiál
Folklórnej skupine Topoľnica za kultúrne akcie
Dychovej hudbe Podhrušovan za kultúrne akcie
BEST Foto Zlaté Moravce za kultúrne akcie
Norbertovi Pompovi za hudobné vystúpenie na adventnom večierku
LK WEDINGS Lukáš a Veronika Kazíkoví za spodničku na ranžírung
Jozefovi Rybárovi za dopravu materiálu
Andrei Blažekovej za úpravu účesov na ranžírung
Ružene Černákovej za pomoc s kostýmami pri ranžírungu a vinobraní
rod. Barutiakovej a Kuklovej za obed 2x do roka

…a tiež všetkým darcom, ktorí prispeli na výlet, darcom 2% a tým, ktorí nás podporili, ale zo skromnosti nechceli byť menovaní

lekkerkief.media webbsite © 2011-2020 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS