Podpora aktivít združenia v rámci akcie Ďakujeme Vám peknou knihou

V závere roka 2020 vydalo naše občianske združenie hodnotnú historickú publikáciu “300 rokov uhorských a rakúskych aristokratických rodov na panstve Topoľčianky”. Jej autormi sú Ivan Lukáč, Vladimír Lukoťka a Pavol Bobok v spolupráci s ďalšími členmi nášho historického klubu. Kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu sme nemali príležitosť na jar knižku verejne prezentovať a aj jej distribúcia bola obmedzená v podstate na našich členov a sponzorov. Na začiatok septembra 2021 sme však pripravili akcie, ktorými chceme umožniť dostať sa ku knižke aj širšej verejnosti a zároveň povzbudiť verejnosť k podpore aktivít nášho združenia. Každý, kto v rámci tejto kampane podporí naše združenie dobrovoľným príspevkom aspoň 10€, dostane od nás darom jednu knižku.*

(* do rozdania zásoby kníh)

Ďakujeme Vám!

Najväčšie poďakovanie patrí každoročne našim brigádnikom a členom, ktorí obetujú svoj čas a prostriedky pre spoločnú vec, zveľaďovanie nášho krásneho anglického parku v Topoľčiankach. Spoločne pracujeme v parku, pripravujeme organizačne náročné podujatia, staráme sa o chod združenia, vždy si niečo upečieme a prichystáme na výlet, brigádnicky obed, historický klub či ďalšie aktivity, ktorým sa venujeme. Každoročne sa jedná o obrovské množstvo bezodplatnej dobrovoľníckej práce, a za toto patrí našim členom najväčšia vďaka.

Veľmi dobre nám padne, ak si ľudia našu robotu v parku vážia a podporia nás v nej. Cítime tak potrebnú odozvu, že naša práca nie je márna. Práve preto chceme poďakovať aj tým, ktorí nie sú našimi brigádnikmi, ale takým či onakým spôsobom našu činnosť podporujú.

Ďakujeme Vám!

2011 – 2020

68

členov združenia

14 938

odpracovaných hodín

166 727

investovaných v parku

lekkerkief.media webbsite PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uviesť spätný odkaz na tieto stránky a zdroj. Iné použitie textov a tiež použitie fotografií je možné len so súhlasom autora a na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

(c) 2011-202x | KLUB | CMS | 201108