Vyhodnotenie súťaže Park očami detí (13.5.2023)

Naše združenie, ako už tradične, vyhlásilo maliarsku súťaž pre Materské školy a Základnú školu v Topoľčiankach s názvom Park očami detí s podtitulom Štyri ročné obdobia v našom parku. Súťaž bola vyhlásená od 21.1. do 12.5. 2023. Víťazné práce vyberala porota zložená z členov nášho združenia, ktorej odborným garantom bol pán Mgr. art. Peter Daniš, predsedníčkou poroty pani Irena Drahošová a ďalšími členmi Miroslava Boboková, Lucia Lukoťková a Adrián Schroner. Deti z materských škôl boli hodnotené zvlášť. Deti zo základnej školy sme ohodnotili v dvoch kategóriách a to prvý a druhý stupeň, pričom z oboch sme vybrali po tri najlepšie práce. Všetkým deťom ďakujeme za účasť, pracovníkom školy a škôlok za spoluprácu a výhercom srdečne gratulujeme.

Prvý stupeň
-Michaela Némová 1.B
-Petra Richter 2.A
-Matej Tonka 3.A

Druhý stupeň
-Anabela Richterová 6.B
-Lea Ďuriačová 6.B
-Gabriela Karáčová 6.B

Špeciálne ocenenie patrí všetkým deťom z MŠ na Cintorínskej ulici a MŠ na ulici SNP.