Zápisky z brigády (13.5.2023)

Dnes ďalšia vydarená a produktívna brigáda, taká predranžírungová. Robili sme v oranžérií a jej okolí, nakoľko budúcu nedeľu tu budeme mať ranžírung (na ktorý všetkých srdečne pozývame :). Radi sme sa stretli, bolo nám fajn. Všetkým ďakujeme a tešíme sa nabudúce!

desiata: Hradná stráž
obed: Zámok Topoľčianky
Ďakujeme!