Ranžírung (11.6.2022)

Po dvojročnej prestávke budeme tento rok opäť organizovať obľúbené jarné parkové podujatie. Privítame Vás v sobotu, 11.6. 2022 o 15:00 na ranžírungovej ploche, pri ľavom krídle zámku v Topoľčiankach. Dobové a historické kostýmy sú vítané.