Park očami detí 2022

Aj tento rok vyhlásilo občianske združenie Park Topoľčianky výtvarnú súťaž pod názvom Park očami detí. Víťazov vyberala porota zložená z členov nášho združenia, ktorej umeleckým garantom bol pán Mgr. art. Peter Daniš, predsedníčkou poroty pani Irena Drahošová a ďalšími členmi pani Miroslava Boboková, pani Martina Kuklová a Adrian Schroner. Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo 120 detí zo šiestich základných škôl (Topoľčianky, Skýcov, Hostie, Machulince, Žitavany a Jedľové Kostoľany) a dvoch materských škôl z Topoľčianok. Počet prác nebol obmedzený. Súťaž sme vyhlásili 26. januára 2022 s ukončením 15. mája 2022. Vyhodnotená bola 24. mája 2022.

Udelili sme 10 cien symbolicky k desiatemu výročiu OZ Park Topoľčianky.

Ocenenými súťažiacimi sú:

• Linda Kubaská zo ZŠ Žitavany
• Ľuboš Furda zo ZŠ Žitavany
• Filip Fides zo ZŠ Obyce
• Henrich Laštík zo ZŠ Hostie
• Eliška Rumanová zo ZŠ Jedľové Kostoľany
• Sára Ondrejková zo ZŠ Machulince
• Martin Handel zo ZŠ Topoľčianky
• Michaela Jonisová zo ZŠ Topoľčianky
• Deti z materskej školy Topoľčianky na ulici SNP
• Deti z materskej školy Topoľčianky na ulici Cintorínskej

Všetkým zúčastneným deťom a školám ďakujeme za účasť a spoluprácu a víťazom srdečne gratulujeme!

Odovzdávanie cien sa uskutoční na slávnostnom podujatí k 10. výročiu nášho združenia, dňa 11. 6. 2022 o 15:00 v parku v Topoľčiankach pri ľavom krídle zámku.