Záchranná akcia – havarijná situácia (1.11.2021)

Dnes sme mali poplach, havarijná situácia bola na vodovodnom potrubí pri labuťom jazierku, potrubie bolo upchaté a voda sa liala všetkými smermi po okolí. Zaktivizovaní boli aj hasiči, ktorým veľmi pekne ďakujeme za pomoc. Za naše združenie statočne bojovali rodiny Lukoťková, Kuklová a Boboková a pri spoločnej snahe sa nám po približne štyroch hodinách podarilo potrubie uvoľniť a vyčistiť. Nakoniec sme dočistili kanál nad medveďom a pobrali sa z tejto neplánovanej brigády domov. Práci česť! 🙂