Jesenné kontroly kanála (2021)

Lístie padá zo stromov, do parku zavítala jeseň a na rad prichádzajú kontroly kanála. Najvhodnejšia výzbroj statočného brigádnika, ktorý sa na výkon kontroly podujíma, sú úzke kovové hrable, ktorými je možné vyberať naplavené lístie z kanála. Ak brigádnik nemôže vykonať kontrolu kanála sám, osloví iného a vymení si s ním službu, alebo o tomto upovedomí predsedu združenia. Prívodný kanál prináša do parku život a funguje vďaka pravidelným kontrolám a údržbe. Ďakujeme brigádnikom, ktorí sa na pravidelných kontrolách účastnia, za šľachetnú pomoc a ochotu obetovať pre park svoje sily a čas.

Úlohou každej kontrolnej služby je:
1) pozrieť mrežu pri Kaplnke, mrežu a stavidlo pri Kúpalisku a prejsť povrchový kanál od Kúpaliska (medveďa) až po Veľký rybník
2) odstraňovať z mreží, stavidiel a kanála napadané lístie a iné prekážky toku vody
3) všímať si narušenia kanála alebo neobvyklú prevádzku (úniky vody)
4) výnimočné udalosti, poruchy a závady nahlásiť predsedovi občianskeho združenia

Rozpis služieb pre jeseň 2021 (rovnaký ako vlani):

služba deň poznámka
Miroslav Beňovič pondelok dopoludnia
Ružena Gräffová pondelok popoludní
Magdaléna Stolárova utorok dopoludnia
Michal Valašík utorok popoludní
Ľudovít Kotora
streda dopoludnia
Štefan Krajčo
streda popoludní
rod. Lukáčová štvrtok dopoludnia
Irena Drahošová štvrtok popoludní
Miloš Kunský piatok dopoludnia
rod. Barutiaková piatok popoludní
Veronika Kaprálová
sobota dopoludnia
? ? ?
sobota popoludní
rod. Lukoťková sobota popoludní
Juraj Balúch nedeľa dopoludnia
Vladimír Kazík nedeľa popoludní
rod. Boboková
nedeľa popoludní