Zápisky z brigády (3.10.2020)

V sobotu sme mali mimoriadne ťažkú brigádu, čistili sme kanál od medveďa smerom k hornému rybníku. Vyžínače nastúpili na kanál už o ôsmej hodine a okolo deviatej sa za nimi pridávali ďalší brigádnici s motykami, lopatami a hrablami. Ľudia v rozostupoch a s rúškami čistili kanál od medveďa cez lúky až do lesnej časti, prakticky bez prestávok, pretože občerstvenie ani obed sa kvôli výnimočnej epidemiologickej situácií nepodávali. Počasie nám v rámci možnosti vyšlo, bolo síce veterno, ale na rozdiel od predošlých dní, slnečno.

Všetkým za túto brigádu strašne ďakujeme, je pravdou, že na kanáli je vždy ťažká brigáda, tento rok kvôli špeciálnemu režime ešte ťažšia, ale bez každoročného vyčistenia kanála by bolo veľmi ťažké ho prevádzkovať ho a zásobovať ním jazierka v parku. Mnohí už jazierka plné vody v parku berú ako samozrejmosť a neuvedomujú si dôležitosť tejto doslova “tepny” života v parku, my sa však dobre pamätáme na pusté a zarastené jazierka bez vody, bez rýb, kačíc a labutí v časoch, keď sme začínali. Preto ešte raz, všetkým zúčastneným patrí veľké ĎAKUJEME!