Nová kniha historického klubu

Náš historický klub v minulom roku nezaháľaľ a na sklonku roka sa mu podarilo vydať knihu „300 rokov aristokratických rodov na panstve Topoľčianky“. Autormi knihy sú Ivan Lukáč, Vladimír Lukoťka a Pavol Bobok, v spolupráci s Michalom Valašíkom, Jozefom Laktišom a Irenou Drahošovou.  Ide o hodnotnú publikáciu, ktorá popisuje šľachtické rody pôsobiace na malotopoľčianskom panstve od Anny Pethe až po Habsburgovcov a objavuje i reviduje mnohé historické okolnosti podľa aktuálne dostupných historických zdrojov. Kniha podobného charakteru a hĺbky už dávno v Topoľčiankach nevznikla a preto môžeme byť hrdí na to, že miestnu históriu skúma a knihu vydalo práve naše občianske združenie. Pred siedmimi rokmi sme začínali bádaním čo kde v parku bolo a načo to slúžilo, a dostali sme sa až takto ďaleko. Kniha je ďalším krokom k prezentácií nášho parku, ale i zvyšovania lokálneho povedomia a hrdosti na to, čím Topoľčianky v minulosti boli, a inšpirovať nás v snahe zveľaďovať park i obec pre ďalšie generácie. Mementom je aj to, že Topoľčianky prosperovali vďaka intelektu a investíciám šľachty, spolupráci s pracovitým obyvateľstvom a dobrej polohe, nie vďaka prospechárstvu, priekom a zlobe.

Všetci naši členovia by už mali mať túto krásnu knižku vo svojich knižniciach, pokiaľ sme na náhodou na niekoho zabudli, ohláste sa a napravíme to.