Dejiny farnosti a pútnického miesta Topoľčianky

Počas výskumu a hľadania informácií pre našu prvú knižnú publikáciu “300 rokov uhorských a rakúskych aristokratických rodov na panstve Topoľčianky” sme sa dostávali k mnohým cirkevným dokumentom. Predseda nášho historického klubu, Ing. Ivan Lukáč, v nich videl zaujímavú informačnú hodnotu a rozhodol sa niektoré dokumenty spolu s Ing. Vladimírom Lukoťkom bližšie analyzovať a spracovať do formy malej publikácie s názvom “Dejiny farnosti a pútnického miesta Topoľčianky”. Kniha na 140 stranách prináša množstvo informácii z cirkevných dejín, okrem iného o stredovekej cirkevnej organizácii v Tekove, kostoloch a umeleckých dielach vo farnosti, dobovej liturgii, ekonomike farnosti, stáročnej mariánskej škapuliarskej úcte, osobitne o zámockej kaplnke, patronátnom práve a mnohé iné.

Knižná publikácia “Dejiny farnosti a pútnického miesta Topoľčianky” vyšla v náklade 300ks a bude distribuovaná členom nášho občianskeho združenia, našim podporovateľom a spolupracujúcim organizáciám.