Osádzanie nových odpadkových košov (25.11.2023)

Vďaka dotácii z rozpočtu NSK prostredníctvom Nástroja 1 programu LEADER NSK a vlastných zdrojov začalo dnes naše OZ Park Topoľčianky s inštaláciou odpadkových košov v NKP v parku v Topoľčiankach. Počas dnešnej brigády sme nainštalovali prvých 5 odpadkových košov a ďalej sa budeme riadiť podľa počasia. Ďakujem všetkým členom OZ, ktorí sa dnešnej brigády zúčastnili napriek vrtochom počasia.
predseda OZ, Ing. Vladimír Lukoťka

Pri tejto príležitosti prosíme návštevníkov parku, aby nelepili nič (oznamy, nálepky, reklama apod.) na novoosadené odpadkové koše a stĺpy nového osvetlenia. Naposledy nám niekto polepil novo natreté odpadkové koše nálepkami politickej strany a všetky takto zničil, pretože s nálepkami sa strhla aj farba. Prosím vezmite si to k srdcu skôr, než vyrazíte s podobnou sprostosťou do parku, park slúži ako miesto oddychu, nechceme a nepotrebujeme v ňom vidieť žiadny reklamný odpad. Ďakujeme!