Jesenné kontroly kanála (2023)

Lístie padá zo stromov, do parku zavítala jeseň a na rad prichádzajú kontroly kanála. Najvhodnejšia výzbroj statočného brigádnika, ktorý sa na výkon kontroly podujíma, sú úzke kovové hrable, ktorými je možné vyberať naplavené lístie z kanála. Prívodný kanál prináša do parku život a funguje vďaka kontrolám a údržbe. Ďakujeme brigádnikom, ktorí sa na kontrolách účastnia, za ich šľachetnú pomoc a ochotu obetovať pre park svoje sily a čas.

Úlohou každej kontrolnej služby je:
1) pozrieť mrežu pri Kaplnke, mrežu a stavidlo pri Kúpalisku a prejsť povrchový kanál od Kúpaliska (medveďa) až po Veľký rybník
2) odstraňovať z mreží, stavidiel a kanála napadané lístie a iné prekážky toku vody
3) všímať si narušenia kanála alebo neobvyklú prevádzku (úniky vody)
4) výnimočné udalosti, poruchy a závady nahlásiť predsedovi občianskeho združenia

Rozpis služieb je rovnaký ako vlani:

služba deň poznámka
Miroslav Beňovič pondelok dopoludnia
rod. Laktišová
pondelok popoludní
Magdaléna Stolárova utorok dopoludnia
Vladimír Kazík
utorok popoludní
Vladimír Kazík
streda dopoludnia
Štefan Krajčo
streda popoludní
rod. Lukáčová štvrtok dopoludnia
Irena Drahošová štvrtok popoludní
Miloš Kunský piatok dopoludnia
rod. Barutiaková piatok popoludní
Veronika Kaprálová sobota dopoludnia
rod. Lukoťková sobota popoludní
Juraj Balúch nedeľa dopoludnia
rod. Boboková nedeľa popoludní
 

Prihlásenie aj odhlásenie z kontrol je možné u predsedu združenia. Budeme radi, ak nám pri kontrolách pomôžete. Vždy Vám vieme vybrať termín, v prípade, že je rozpis plný urobíme striedavé kontroly.