Smútočné oznámenie (1.1.2023)

So zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že nás dnes navždy opustil náš dlhoročný člen, kamarát a spolubrigádnik, Miško Valašík. S Miškom si pamätám moju úplne prvú brigádu v lete 2011, spolu sme začínali v historickom klube, pravidelne robili na brigádach a často sme spolu debatovali, či už u neho v altánku na krásnej udržiavanej záhrade, v obci alebo na výletoch. Miško nám bude chýbať, spomeňme si naňho, a spomínajme v dobrom, veď inak sa naňho ani nedá.
Posledná rozlúčka s Miškom bude v sobotu 7.1.2023 o 11:00 hod. na miestnom cintoríne.