Zápisky z brigády (11.9.2021)

Krásna brigáda so širokým záberom a bohatou účasťou v prednej časti parku. Robili sme prakticky od pani Drahošovej júk v okolí ranžírungovej plochy až po altánok s najväčšou koncentráciou v okolí lúky pod vodopádom, vodopádu a jazierka s kaplnkou. Ťažiskom práce bola úprava krovinatých porastov a nakladanie a odvoz zelenej hmoty. Každý si našiel svoju prácu, mali sme nádherné septembrové počasie a verím, že aj výborný pocit z vykonanej práce. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

P.S. Gratulujeme Tiborovi Rakovskému k okrúhlemu výročiu, ktorý zároveň ukázal aj nám ostatným, ako je dobre symbolicky osláviť aj takto, v kruhu priateľov z parku.

Desiata: Hradná stráž a cukráreň Vráble
Obed: pizzéria u Majka