Prípravy na ranžírung v plnom prúde (18.5.2019)

Prípravy na zajtrajší ranžírung prebiehajú podľa plánu, popoludní sme absolvovali nácvik a detailnú priestorovú organizáciu ranžírungovej plochy, ktorá bude tento rok mierne upravená. Po skončení sme sa pustili do montovania strechy nového stanu, ktorý sme získali pre naše podujatia. Ako sme zistili, postaviť takýto veľký, profesionálny stan je poriadna fuška a aj zručným brigádnikom to zaberie zhruba štyri hodiny času. Zajtra sa na ranžírungu na všetkých tešíme!