Zápisky z litánií a posviacky altánku (21.10.2018)

Dnes o 14:30 boli v parku litánie pri kaplnke sv. Vendelína (jedna z prvých rekonštrukcií nášho združenia v parku), ktoré pokračovali vysviackou altánku (Masarykova besiedka), ktorú vykonával otec Michal. Pri altánku sme si po vysviacke pripomenuli aj kúsok našej histórie a pri príležitosti stého výročia založenia Československa sme si povedali pár slov o našich dejinách a o návštevách T.G.M., prezidenta osloboditeľa, alebo tatíčka Masaryka, ako ho volali. Altánok je našou srdcovou záležitosťou, pretože sme ho na pôvodnom mieste zrekonštruovali prakticky od nuly, a snažíme sa rôznymi krokmi s ním verejnosť spájať a pozitívnym prístupom dosahovať, aby si ho ľudia vážili a nepoškodzovali ho. Verme, že sa to postupne podarí, a v altánku už nebudeme nachádzať dorezaný stôl a lavičky či hanlivé nápisy, ktoré potom s námahou opravujeme. Nedeľné popoludnie v spoločnosti priateľov bolo príjemné a krásne sfarbený jesenný park len pridával na jeho atraktivite. Takže, do skorého videnia!