Rozpis jesenných kontrol kanála

 

Miroslav Beňovič pondelok dopoludnia
Ružena Gräffová pondelok popoludní
Michal Valašík utorok dopoludnia
Magdaléna Stolárová utorok popoludní
Ľudovít Kotora streda dopoludnia
Erika Spevárová streda popoludní
rod. Lukáčová štvrtok dopoludnia
Irena Drahošová štvrtok popoludní
Miloš Kunský piatok dopoludnia
rod. Barutiaková piatok popoludní
Štefan Krajčo sobota dopoludnia
rod. Lukoťková sobota popoludní
Juraj Balúch nedeľa dopoludnia
rod. Boboková nedeľa popoludní

 

Úlohou služby je:

1) pozrieť mrežu pri Kaplnke, mrežu a stavidlo pri Kúpalisku a prejsť povrchový kanál od Kúpaliska (medveďa) až po Veľký rybník
2) odstraňovať z mreží, stavidiel a kanála napadané lístie a iné prekážky toku vody
3) všímať si narušenia kanála alebo neobvyklú prevádzku (úniky vody)
4) výnimočné udalosti, poruchy a závady nahlásiť predsedovi občianskeho združenia

Najvhodnejšia výzbroj služby sú úzke kovové hrable, ktorými je možné vyberať naplavené lístie z kanála. Ak služba nemôže vykonať kontrolu kanála sama, osloví inú a vymení si s ňou službu.

Prívodný kanál prináša do parku život a funguje vďaka pravidelným kontrolám a údržbe. Ďakujeme každej službe za ochotu a šľachetnú pomoc parku!