Zichy de Zich et Vásonkeö

Zichyovci boli maďarským šľachtickým rodom. Pôvodne vidiecky rod z komitátu Zala vzrástol na význame v 17. stor.,  keď bol v roku 1655 Štefanovi Zichymu za zásluhy v boji proti Osmanom udelený titul „barón“, a v roku 1679 grófsky titul.  Členovia rodu zastávali v Uhorsku aj pri cisárskom dvore významné štátne, vojenské a cirkevné funkcie.

Z hľadiska významu pre Topoľčianky sa zameriavame na grófa Karola Zichyho (1684-1741), ktorý vlastnil panstvo Topoľčianky v rokoch 1711-1741.  Okrem neho však neskôr do histórie Topoľčianok  vstúpili aj jeho vzdialené príbuzné grófky Katarína Zichy a Adela Zichy, ktoré sa stali manželkami grófov z rodu Keglevich de Buzin. Stručné informácie o týchto dvoch šľachtičnách z rodu Zichy prinášame v sekcii o Keglevichovcoch.

Zdroje používané pri výskume rodu Zichy de Zich et Vásonkeő:

Ján Sivok, Michal Šimkovič, Divín svedkovia histórie, Karol Zichy, JSS 2009,

Urbársky súpis panstva Topoľčianky z roku 1738

Cirkevné matriky

Daňové súpisy Tekovskej župy

Tereziánsky urbár Topoľčianky 1769

www.zichyfamily.com

lekkerkief.media webbsite © 2011-2020 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS