Zichy de Zich et Vásonkeö

Zichyovci boli maďarským šľachtickým rodom. Pôvodne vidiecky rod z komitátu Zala vzrástol na význame v 17. stor.,  keď bol v roku 1655 Štefanovi Zichymu za zásluhy v boji proti Osmanom udelený titul „barón“, a v roku 1679 grófsky titul.  Členovia rodu zastávali v Uhorsku aj pri cisárskom dvore významné štátne, vojenské a cirkevné funkcie.

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS