Jazierko pri kaplnke

Jazierko má výmeru 1175 m2. V severnej časti sa nachádza umelý ostrov, na ktorý sa dá prejsť po malom mostíku. V strede jazierka je vybudované odpočívadlo pre divé kačice, ktoré sem po obnovení a napustení jazierka opäť prilietavajú. Hneď po napustení jazierka v roku 2012 sa na ňom udomácnilo šesť divých kačíc. Od roku 2014 majú divé kačice k dispozícií aj nový domček umiestnený v blízkosti ostrovčeka. Do jazierka bolo vysadených viacero druhov rýb, ktorým sa v jazierku darí a úspešne bojujú s riasami. Na jar býva jazierko plné žiab, pre ktoré je to ideálne miesto na párenie a zanechávajú v jazierku husté závoje vajíčok, z ktorých sa následne liahnu malé žubrienky. V minulosti rástli v jazierku aj lekná a túto tradíciu tiež obnovujeme.

Jazierko sa napája vodou z potoka Leveš dvomi spôsobmi:

  • Povrchovým kanálom, ktorý pri Kúpalisku vstupuje pod zem do potrubia a ústi do jazierka na polostrove na severnej strane.
  • Vedľajšou vetvou podzemného vodného systému, vedúcou do škôlky okrasných rastlín. Táto má dodatočne vybudovanú malú odbočku ústiacu do jazierka.

Z jazierka voda vyteká prepadovou rúrou k malému vodopádu, ďalej ide povrchovým kanálom až k veľkému vodopádu, a odtiaľ opäť povrchovým kanálom do Južného jazierka. Vypúšťanie jazierka je zabezpečované vypúšťacou rúrou, ústiacou do veľkého vodopádu pod jazierkom.

Jazierko je pomenované podľa kaplnky, ktorá stojí na brehu jazierka. Bolo vybudované záhradníkom Vojtechom Strnadom zač. 20. stor.  za éry arcivojvodu Jozefa Augusta Habsburského. Pri stavbe jazierka došlo k likvidácií objektov poľnohospodárskeho charakteru (sýpky, stodoly, dielne a iné), rozkladajúcich sa v miestach dnešného jazierka. História majera na tomto mieste siaha až do doby, keď zámockými pánmi boli Rákocziovci.

Prvé práce okolo jazierka sme začali robiť v roku 2011 ako prvý krok v opätovnom oživení vodného systému v parku. V lete v roku 2011 bolo jazierko skúšobne napĺnané podzemnou časťou vodného systému, podarilo sa ho naplniť, úniky popraskanej betónovej vane však boli také veľké, že všetka pritekajúca voda sa strácala a voda cez jazierko nepretekala ďalej. V stojatej vode sa premnožili riasy, ktoré vytvorili v jazierku hotový prales a bolo potrebné chodiť ich pravidelne vyberať (“rybačka” na riasy). Na jar 2012 sme jazierko vyšpárovali a utesnili úniky vody. Po týchto úpravách sa podarilo jazierko naplniť a v súčasnosti cezeň voda preteká, ďalej povrchovým kanálom do Južného jazierka. Ďalšie špárovanie jazierka a lokálne opravy okrajov jazierka a ostrovčeka sme robili na jar 2013. Čistenie okolo jazierka, údržbu zelene a chodníkov vykonávame každoročne, priebežne počas celého roka.

Kaplnka sv. Vendelína (pôvodne sv. Egídia)

Votívna kaplnka sv. Vendelína je zasvätená patrónovi životného prostredia, ochrancovi prírody, pastierov a roľníkov. Sv. Vendelínovi sa svätili kaplnky a iné objekty za priaznivé počasie a dobrú úrodu a za ochranu pred chorobami zvierat.

Kaplnka je spomínaná prvýkrát zač. 18. stor. ako kaplnka sv. Egídia. Jej pôvod však siaha ďalej do minulosti, keďže jej postavenie malo súvis s panským majerom, ktorý na týchto miestach stál ešte pred príchodom Habsburgovcov. K zámene patrocínia došlo v minulosti chybnou interpretáciou ikonografie olejomaľby – triptychu, ktorý sa v nej nachádzal do roku 1998. V súčasnosti je patrocínium už ustálené na sv. Vendelína.

Kaplnka pri jazierku je staršia ako samotné jazierko. Dnešnú podobu získala kaplnka pri prestavbe začiatkom 20. stor., kedy bolo jazierko vybudované. Pri prestavbe bola zmenená dispozícia kaplnky tak, že pôvodný vstup bol zamurovaný a nový vybudovaný z opačnej strany od jazierka. Zo začiatku 20. stor. pochádza aj socha Panny Márie Kráľovnej, ktorú do kaplnky umiestnili pri prestavbe. Kaplnka býva pre návštevníkov otvorená príležitostne, pravidelne však okolo sviatku sv. Vendelína 20. októbra.

V roku 2013 bola kaplnka zrekonštruovaná našim občianskym združením. S prácami na rekonštrukcií sme začínali začiatkom septembra. Postupne bola vymenená strecha kaplnky, odstránené staré omietky, obkopaná drenáž, vyspravené steny a fasádne konštrukcie, natiahnuté nové omietky a vymenené dvere. Vysvätenie zrekonštruovanej kaplnky prebehlo 20. októbra 2013.

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS