Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach

Pavol Bobok, 2014

Naše prvé video je prechádzkou po letnom parku za štebotania vtáčikov. Krátke oddychové video pre navodenie pokojnej parkovej atmosféry.