Videozáznamy

Videozáznamy z parku a niektorých našich podujatí.

Zimný park (20.1.2021)

Pavol Bobok, 2021

Prechádzka po zasneženom zimnom parku. Je januárové poludnie, slniečko príjemne hreje a sneh sa topí. Prirodzený obraz a zvuk pre autentickú atmosféru.

Ranžírung (6.5.2018)

Pavol Bobok, Vladimír Solčiansky, 2020

Záznam z ranžírungu. Historickou témou bola návšteva grófa Karola Zichyho s grófkou Julianou von Stubenberg.

Ranžírung (7.5.2017)

Pavol Bobok, Juraj Balúch a Štefan Krajčo, 2020

Záznam z ranžírungu. Historickou témou bolo obdobie grófa Karola Keglevicha de Buzin (1792), ktorý zavítal z Bratislavy na svoje panstvo aj so svojou manželkou grófkou Katarínou Zichy, dcérou Barbarou (Babette) a jej učiteľom hudby z Bratislavy.

Ranžírung (15.5.2016)

Pavol Bobok, Juraj Balúch a Štefan Krajčo, 2016

Záznam z ranžírungu, tento rok s historickou postavou Alžbety Rákocziovej.

Zimný park (24.1.2016)

Vladimír Lukoťka, Pavol Bobok, 2016

Januárový zamrznutý park s úplne odlišnou atmosférou.

Ranžírung (17.5.2015)

Pavol Bobok, Juraj Balúch a Štefan Krajčo, 2015

Záznam z jarného ranžírungu. V tomto roku s historickými postavami grófom Jánom Nepomukom Keglevich de Buzin s jeho druhou manželkou, Viktóriou Eugéniou Folliot de Creneville.

Slávnostné ukončenie obnovy Masarykovej besiedky (26.10.2014)

Pavol Bobok, 2014

Úplný záznam zo slávnostného ukončenia rekonštrukcie besiedky v parku, v ktorej rád sedával a diskutoval počas svojich návštev 1. čs. prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Rekonštrukciu sa podarilo nášmu združeniu uskutočniť v čase od jari do jesene 2014. V pôvodnej besiedke vznikala aj známa kniha Karla Čapka, Hovory s TGM. Otvorenia sa zúčastnil a príhovor k téme mal aj pán Dušan Kováč zo Slovenskej akadémie vied.

Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach

Pavol Bobok, 2014

Naše prvé video je prechádzkou po letnom parku za štebotania vtáčikov. Krátke oddychové video pre navodenie pokojnej parkovej atmosféry.

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS