Čriepky z histórie Tekova

Pri našom výskume histórie parku a malotopoľčianskeho panstva sa stretávame s rôznymi informáciami týkajúcimi sa Tekovskej župy, do ktorej panstvo Topoľčianky prevažne patrilo. Aj keď to nie sú priamo informácie o parku či panstve, napriek tomu by sme ich radi publikovali, a preto sme im venovali na našich stránkach samostatný priestor.

Úvodom

V roku 1887 vyšlo v Budapešti dielo RATIONES COLLECTORUM PONTIFICIORUM IN HUNGARIA. Obsahuje jedinečný súpis stredovekých fár a iných benefícií v Uhorsku, uskutočnený v rokoch 1332 -1337 počas zbierania pápežských desiatkov v krajine na obranu Svätej zeme.

V tomto dokumente chceme priniesť ucelenú informáciu o farnostiach Tekovskej župy, ako ich zaznamenali kolektori desiatkov, vrátane ich lokalizácie a iných údajov. Práve otázka lokalizácie farností bola vždy náročná, keďže súpis robili cudzinci, a názvy mnohých obcí značne skomolili, často až „na nepoznanie“. Príloha v PDF

Tekovské rationes

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS