Výročné schôdze, adventné večierky a posedenia

Výročná schôdza sa uskutočňuje každoročne okolo dátumu oficiálneho zápisu združenia na prelome januára a februára. Je členskou schôdzou s formálnym programom, na ktorom sú členovia oboznamovaní o fungovaní a hospodárení združenia, plánoch na daný rok a otázkach, ktoré vznikajú pri činnosti združenia. Schôdzu v zásade vedie predseda združenia, konkrétne okruhy potom okrem neho podpredseda a hlavní kurátori odborných klubov. V rámci diskusie má možnosť vystúpiť každý člen združenia. O jednotlivých návrhoch, ktoré vzídu z bodov programu a diskusie sa hlasuje. Na tejto schôdzi sa tiež uhrádzajú ročné členské poplatky.

Adventné večierky sa konajú po skončení jesenných brigád v období adventu a sú zavŕšením brigádnického obdobia, s výnimkou špeciálnej Silvestrovskej brigády. Ide o spoločné posedenie s ľahkým občerstvením pri punči a varenom vínku, kedy máme čas sa porozprávať, podebatovať, popozerať si fotografie z brigád, pripravený býva malý program, tombola a prekvapenie pre brigádnikov. Adventný večierok je príjemné spoločné predvianočné posedenie.

Výročné schôdze a adventné večierky sa uskutočňujú tradične na Hradnej stráži. Vedeniu hotela za dlhoročnú obetavú podporu našich aktivít, priestory a pohostenie na schôdzach a večierkoch veľmi pekne ďakujeme!

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS