Svätý Ján Nepomucký – ochranca parku v Topoľčiankach

Pri vstupe do parku v Topoľčiankach stojí socha sv. Jána Nepomuckého. I keď je v parku niekoľko ďalších sakrálnych miest, v tomto prípade ide o jedinú, voľne stojacu sochu svätého. Socha sv. Jána Nepomuckého nie je v našom parku náhodou. Ako je známe, zakladateľom v parku v dnešnom ponímaní bol gróf Ján Nepomuk Keglevich de Buzin. Narodil sa 13. mája 1786 sa v Bratislave a krstné meno Ján Nepomuk dostal nielen pre všeobecnú úctu, ktorej sa tento svätec v Bratislave (i celej monarchii) tešil, ale aj z úcty k starému otcovi z matkinej strany grófovi Jánovi Nepomukovi Zichim. Nemenej významná bola určite aj blízkosť liturgického sviatku svätca – 16. máj – ku dňu narodenia grófa Jána Nepomuka.

Zakladateľ parku si vážil svojho krstného patróna, o čom svedčí nielen čestné miesto pre jeho sochu v blízkosti bočného vstupu do zámku, ale aj letopočet 1805 uvedený na podstavci uprostred štylizovaného vavrínového venca. Z viacerých dôvodov ide o významný rok pre rodinu Keglevich de Buzin, v tomto prípade ide o rok svadby grófa Jána Nepomuka s grófkou Adelou Zichy.

Svätý Ján Nepomucký je jeden z najznámejších katolíckych svätcov vôbec. Jeho socha patrí k typickým atribútom stredoeurópskej krajiny a sídiel. Pozoruhodná je zhoda jedného z jeho oficiálnych patronátov – nad vodami – s charakterom parku v Topoľčiankach, nakoľko voda a vodné plochy sú jeho výraznou črtou. Park je situovaný v údolí potoka Leveš, ktorý napája prostredníctvom unikátneho povrchového a podzemného distribučného systému viacero jazierok, bývalé panské kúpalisko, fontány,   umelé vodopády a väčší rybník.

Občianske združenie park Topoľčianky preto považuje tohto svätca za ochrancu parku v Topoľčiankach. Každoročne, v blízkosti jeho sviatku, sa v parku koná kultúrne podujatie „Ranžírung“, ktoré sa teší obľube verejnosti. Jeho súčasťou sú aj litánie pri soche sv. Jána Nepomuckého, čím sa občianske združenie hlási k hodnotám ľudí, ktorí vybudovali park a kultúru Topoľčianok.

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS