Ranžírung

Ranžírung bola tradičná slávnosť jarného vynášania exotického rastlinstva z oranžérie do okolia zámku, kde potom v letných mesiacoch skrášľovalo park. Rôzne palmy, banánovníky, citrusy a iné rastliny totiž neboli schopné v našich podmienkach prezimovať a preto boli umiestňované v oranžérií. Okrem prezimovania týchto okrasných rastlín sa v oranžérií pestovali aj rôzne druhy citrusov, ktoré boli v tom čase vzácne a možnosť konzumácie citrónov či pomarančov bola obmedzená prakticky len na vlastnú produkciu, ale napríklad aj káva. Ranžírung sa organizoval na mieste medzi okrasným rozáriom (neskôr kolkárňou) a oranžériou, pri západnom krídle zámku (na toto miesto sa vychádzalo dnes už zamurovaným vchodom do zámku) a na tomto mieste sme ho zorganizovali, v rámci tradície obnovenej po bezmála storočí, aj my.

galéria 2: Pavol Čepček, Best Foto Zlaté Moravce

galéria 2: Pavol Čepček, Best Foto Zlaté Moravce

galéria 2: Pavol Čepček, Best Foto Zlaté Moravce

galéria 2: Pavol Čepček, Best Foto Zlaté Moravce

galéria 2: Pavol Čepček, Best Foto Zlaté Moravce

galéria 2: Pavol Čepček, Best Foto Zlaté Moravce

galéria 2: Pavol Čepček, Best Foto Zlaté Moravce

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS