Ranžírung ’19 (19.5.2019)

Historickou témou ranžírungu v roku 2019 bola návšteva grófa Štefana Keglevicha s manželkou Angelikou Esterházy (situované do roku 1890).

Ranžírung ’18 (6.5.2018)

Historickou témou ranžírungu v roku 2018 bola návšteva grófa Karola Zichyho (1684-1741) s manželkou Máriou Julianou von Stubenberg (1697-1763).

Ranžírung ’17 (7.5.2017)

Historickou témou ranžírungu v roku 2017 bola návšteva grófa Karola Keglevicha (1738-1804) s manželkou Katarínou Zichy (1752-1805) a dcérou Babette (1779-1813) s učitelom, mladým Ludwigom van Beethovenom.

Ranžírung ’16 (15.5.2016)

Historickou témou ranžírungu v roku 2016 bola návšteva grófky Alžbety Rákocziovej – Erdödyovej.

Ranžírung ’15 (17.5.2015)

Historickou témou ranžírungu v roku 2015 bola návšteva grófa Jána Nepomuka Keglevicha de Buzin s manželkou Viktóriou Eugéniou Folliot de Creneville.

Ranžírung ’14 (18.5.2014)

Historickou témou ranžírungu v roku 2014 bola návšteva Augusty Márie Lujzy, arcivojvodkyne Rakúskej, princezny Bavorskej.

lekkerkief.media webbsite © 2011-2020 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS