Víkend otvorených parkov a záhrad

Naše združenie sa do tejto aktivity zapojilo poprvýkrát v roku 2014 a odvtedy sa každoročne Víkendu otvorených parkov a záhrad zúčastňujeme. V rámci tohto podujatia zvykneme organizovať na Hradnej stráži odbornú prednášku a následne spomienkovú prechádzku parkom. Je to jedinečná príležitosť dozvedieť sa detaily o parku, ktoré málokto pozná, a rovnako nahliadnuť do fungovania nášho združenia.

Prvý máj

Na prvého mája býva v Topoľčiankach tzv. “deň otvorených dverí”, jarmočná akcia so stánkami, vínom, gulášom atď. Zo začiatku sme sa skúšobne zapojili s prezentáciou združenia pri kaplnke, v ďalších rokoch nás už odrádzala masovosť a nízka úroveň, a tak sme prezentáciu presunuli na víkend otvorených parkov.

Jesenné podujatia

Jesenné podujatia sú zväčša spojené so zrekonštruovaným altánkom alebo litániami pri kaplnke, prípadne inými aktivitami, do ktorých sa naše združenie na jeseň zapája.

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS