Keglevich de Buzin

Rod Keglevich de Buzin je chorvátsky šľachtický rod pôvodom z Dalmácie. Jeho príslušníci boli významnými európskymi verejnými činiteľmi a vojenskými dôstojníkmi. Keglevichovci boli patrónmi umenia a držiteľmi patronátnych práv nad mnohými kostolmi a kláštormi.

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS