Keglevich de Buzin

Rod Keglevich de Buzin je chorvátsky šľachtický rod pôvodom z Dalmácie. Jeho príslušníci boli významnými európskymi verejnými činiteľmi a vojenskými dôstojníkmi. Keglevichovci boli patrónmi umenia a držiteľmi patronátnych práv nad mnohými kostolmi a kláštormi.

Z hľadiska významu pre panstvo Topoľčianky, zámok a park sa z početného keglevichovského rodu v rámci nášho historického skúmania zameriavame hlavne na grófa Jozefa Keglevicha (1700-1763), grófa Karola Keglevicha (1739-1804), grófa Jána Nepomuka Keglevicha (1786-1856) a grófa Štefana Keglevicha (1840-1905).

O rode Keglevich de Buzin je v dostupných málo informácií a výskum takéhoto rozsahu o živote rodu je v Topoľčiankach unikátny. Informácie o rode Keglevich de Buzin na týchto stránkach sú výsledkom viac ako dvojročného výskumu štvorčlenného tímu historického klubu.

Zdroje používané pri výskume rodu Keglevich de Buzin

  • cirkevné matriky, epitafy, historické novinové články
  • Oesterreichische National-Encyklopädie Viedeň 1838, diel 3, Keglevich Johann Graf str. 174-177
  • Biographische Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Viedeň, 11 diel 1864, Keglevich von Buzin Johann Graf str. 128-130
  • Acta Historiae Artium, Academiae Scientiarum Hungaricae, zvazok XXVIII, Budapest 1982, J. Sisa, Alojz Pichl v Uhorsku. Účinkovanie viedenského architekta v Uhorsku v prvej pol. XIX. stor.
  • „Topoľčianky – hrádok v 13., 14. a 16. storočí“  Pôdorys kaštieľa – náčrt , Archeologický ústav SAV Nitra (Ruttkay, Bóna)
  • Anna Schirlbauer Historische Standorte der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Wiener Geschichtsblätter 4/2012
  • a iné
lekkerkief.media webbsite © 2011-2020 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS