Víkend otvorených parkov a záhrad

Naše združenie sa do tejto aktivity zapojilo poprvýkrát v roku 2014 a odvtedy sa každoročne Víkendu otvorených parkov a záhrad zúčastňujeme. V rámci tohto podujatia zvykneme organizovať na Hradnej stráži odbornú prednášku a následne spomienkovú prechádzku parkom. Je to jedinečná príležitosť dozvedieť sa detaily o parku, ktoré málokto pozná, a rovnako nahliadnuť do fungovania nášho združenia.

Prvý máj

Na prvého mája býva v Topoľčiankach tzv. „deň otvorených dverí“, jarmočná akcia so stánkami, vínom, gulášom atď. Zo začiatku sme sa skúšobne zapojili s prezentáciou združenia pri kaplnke, v ďalších rokoch nás už odrádzala masovosť a nízka úroveň, a tak sme prezentáciu presunuli na víkend otvorených parkov.

lekkerkief.media webbsite © 2011-2020 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS