Historický klub

Historický klub je od roku 2014 záujmovým spoločenstvom v rámci občianskeho združenia a zaoberá sa skúmaním a propagáciou histórie parku a historického malotopoľčianskeho panstva. Vedie ho Ivan Lukáč a jeho členmi sú Vladimír Lukoťka, Pavol Bobok, Michal Valašík, Jozef Laktiš a Irena Drahošová. Historický klub prispieva svojimi poznatkami každoročne pri oslavách ranžírungu, folklórnych slávnostiach, publikuje články v miestnych novinách a ďalších médiách a má za sebou aj prvú knižnú publikáciu o aristokratických rodoch na panstve Topoľčianky.

Šľachtické rody v Topoľčiankach
Šľachtické rody v Topoľčiankach – seriál o šľachtických osobnostiach panstva Topoľčianky, beží od roku 2015

Svet oslavuje 250 rokov od narodenia Beethovena. (plus.sme.sk)
Bol Beethoven v Bratislave naozaj kvôli tajomnej milenke? Beethoven a jeho prešporská návšteva.

kniha 300 rokov aristokratických rodov na panstve Topoľčianky
Po viacerých rokoch výskumu histórie uzrela svetlo sveta naša kniha 300 rokov uhorských a rakúskych aristokratických rodov na panstve Topoľčianky. V tejto knihe prinášame informácie o dejinách panstva Topoľčianky, ako boli tvorené významnými uhorskými a rakúskymi šľachtickými rodmi vlastniacimi panstvo Topoľčianky od roku 1616 do roku 1919, medzi inými rodom Rákoczi, Thavonat, Keglevich, Kohári, či Habsburg-Lothringen. V 18 kapitolách knihy prinášame čitateľom množstvo zaujímavých a častokrát aj úplne nových informácií. Medzi nimi sú informácie o teritoriálnom a vlastníckom vývoji panstva, prehľad náboženských dejín, dejiny najvýznamnejších pamiatok regiónu, upresnená a doplnená genealógia šľachtických rodov a ich osobitný prínos do dejín monarchie, životný štýl, miesta posledného odpočinku, urbárske vzťahy s obyvateľstvom, hospodárske objekty na panstve a mnohé iné.

lekkerkief.media webbsite © 2011 PARK TOPOĽČIANKY. Pri použití našich textov akademickými inštitúciami a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré má nekomerčný charakter, postačuje uvedenie spätného odkazu na tieto stránky ako zdroja (linkback). Iné použitie textov, najmä na komerčné účely (napr. publikačná, reklamná činnosť a pod.) a tiež použitie našich fotografií a obrazových materiálov, je možné len s písomným súhlasom nášho združenia a vždy len na konkrétny účel. Ďakujeme Vám za pochopenie a rešpekt k úsiliu, ktoré našej činnosti a týmto stránkam venujeme.

PTSN:201108 KLUB CMS