Zápisky z brigády (25.7.2020)

Dnešná brigáda bola veľmi príjemná a náročná zároveň. Pretože sme mali päť vyžínačov, snažili sme sa urobiť čo najväčší záber a vyčistiť park od kanála a vodopádu pod jazierkom až po horný chodník. V predvoji išli vyžínače a za nimi nasledovalo manuálne dočisťovanie, prestrihávanie kríkov, čistenie okrajov jazierka, čistenie vodopádu, okolia altánku, a ďalšie roboty. Brigáda trvala od 8.00 do približne 14.00, kedy sme upratali náradie a pobrali sa domov, príjemne unavení a plní dobrého pocitu z vykonanej práce. Už teraz sa tešíme na ďalšiu brigádu, ktorá bude zhruba v polovici, resp. druhej polovici augusta.