Výtvarná súťaž Park očami detí

Pretože sme tento rok zrušili Ranžírung, a pandémia koronavírusu COVID-19 zatiaľ výraznejšie nemizne, nebude v máji ani vyhodnotenie výtvarnej súťaže. Avšak pozor! To neznamená, že by ste nemali tento rok maľovať park, alebo že by Vaše krásne kresby boli tento rok zbytočné! Nie, na budúcoročnom ranžírungu budeme hodnotiť aj tie práce, ktoré ste namaľovali tento rok. Ak sa teda doma nudíte, karanténa Vám lezie na nervy a hodila by sa Vám tvorivá činnosť, vezmite do ruky výkres a farby alebo pastelky a nakreslite, ako vidíte náš krásny jarný rozkvitnutý park.

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl z Topoľčianok a okolia, s ktorými naše združenie v tomto smere spolupracuje a dvoch materských škôl v Topoľčiankach.