Ranžírung 2021

Nie, nie je to preklep. Vzhľadom na to, že počty koronaprípadov na Slovensku stále stúpajú a koniec karantény je v ďalekom nedohľadne, zdá sa nám byť zodpovedné povedať už teraz, že tento rok ranžírung robiť nebudeme. Po minulé roky sme už o tomto čase mali polovicu vecí vybavenú, tento rok sa nám to nepodarí. Nie sú to len desiatky a desiatky čriepkov programu, kostýmy, zákusky, účinkujúci, ale predovšetkým sme to my, účinkujúci, a ste to vy, naši priatelia, diváci, fanúšikovia. Aj keby v polovici mája, kedy bol ranžírung naplánovaný, už epidémia vírusu utíchala, aj vtedy by sme si nedovolili spoločným podujatím niekoho čo len v najmenšom ohroziť. Preto už radšej teraz, v predstihu oznámime, že tento rok sa jarné vynášanie rastlín konať nebude.

Naša vôľa a chuť však ani trošku neklesá, práve naopak, akonáhle vírus ustúpi, nabehneme do parku a vymažeme všetky resty, ktoré nám vírus spôsobil! 🙂 Určite sa spolu stretneme na nejakom peknom spoločnom podujatí, povítame sa, porozprávame sa a stratený čas si vynahradíme.