Spomienka pri hrobe Vojtecha Strnada (31.10.2019)

Už je z toho pomaly tradícia, že sa niektorý večer pred dušičkami stretávame pri hrobe záhradníka Vojtecha Strnada na cintoríne v Topoľčiankach a v tichosti si pripomíname jeho pamiatku v parku, ale aj pamiatku brigádnikov, ktorí nás opustili. Aj keď sa s nimi už nestretneme, nie sú zabudnutí.