Vyhodnotenie výtvarnej súťaže (3.5.2019)

V kategórií I. stupeň ZŠ boli ocenené tieto práce:

Marek Pečínka, 2. ročník, Jedľové Kostoľany
Eva Baťová, 4.A, Žitavany
Daniel Sedmák, 1. ročník, Skýcov
Timea Cibirová, 3.A, Machulince
Karin Benčeková, 2. ročník, Hostie
Matúš Solčiansky, 2. ročník, Obyce
Anička Bieliková, 1.B, Topoľčianky
Simonka Minárová, 2.B, Topoľčianky

V kategórií II. stupeň ZŠ boli ocenené tieto práce:

Edita Gregorová, 8.A, Topoľčianky
Anetta Šabová, 5. ročník, Obyce
Nina Bilošová, 7. ročník, Skýcov
Alena Pechová, 7.A, Topoľčianky
Karolína Šmatláková, 6.A, Žitavany
Lívia Šimoneková, 6. ročník, Vráble

V kategórií MŠ boli ocenené tieto práce:

MŠ Cintorínska 35, Topoľčianky
MŠ SNP 1. trieda
MŠ SNP 2. trieda – lienky
MŠ SNP 3. trieda
(práce v kategórií MŠ boli kolektívne)

Gratulujeme!

a tešíme sa na slávnostné odovzdanie cien, ktoré prebehne 19. mája 2019 na slávnosti ranžírungu v parku v Topoľčiankach!