Zápisky z brigády (27.4.2019)

Dnes sme mali výbornú a produktívnu brigádu, od schodíkov za zámkom, cez chodníky, páviu voliéru, skalku pri vodopáde, okolia jazierka pri kaplnke až po altánok. Dvadsaťpäť brigádnikov a skutočne obrovský záber, čo sa určite prejavilo nielen na únave, ale najmä na dobrom pocite z nášho brigádnickeho “diela”. Cítili sme sa výborne a ďakujeme za príjemné chvíle strávené vo vzájomnej spoločnosti! Nasledujúca brigáda bude už len pred ranžírungom na ranžírungovej ploche, termín si oznámime. Tešíme sa na ďalšie stretnutie!

Desiata: Hradná stráž
Obed: p. Zbonková a Kebab
Ďakujeme!