Adventný večierok (2.12.2018)

Prvého decembra sme sa stretli na tradičnom adventnom večierku na Hradnej stráži. Spoločným večerom nás sprevádzala hudba v podaní Norberta Pompu a bohatý program, skladajúci sa z premietania videí, prednesu básní, vianočnej tomboly, hry inkognito a ďalších. Porozprávali sme sa v sviatočnej atmosfére, zaspomínali si a dobre sa spolu cítili. Ďakujeme všetkým, za občerstvenie, aj za spoločne strávené chvíle, a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktorým by mala byť sviatočná silvestrovská brigáda.