Poďakovanie za pomoc pri organizácií festivalu tradičných remesiel

Chceme sa poďakovať všetkým našim členom, ktorí pomáhali pri organizácií sobotňajšieho Festivalu tradičných remesiel a chutí, ktorý organizovala domáca topoľčianska Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky (skr. Asociácia, naše združenie je jedným zo zakladajúcich členov tejto organizácie, preto sa vždy angažujeme aj v prípravách podujatí, ktoré Asociácia organizuje). Napriek tomu, že každý má svoje povinnosti, máme zamestnanie, dom, záhradu, rodinu a voľného času nikdy nie je nazvyš, dokázali sme sa opäť zorganizovať a podporiť krásne sobotňajšie podujatie, či už rannými prípravami lokality alebo popoludní organizáciou a účasťou v alegorickom sprievode (ktorý bol mimochodom úžasný). Celkovo sa príprav podujatia a alegorického sprievodu zúčastnilo osemnásť našich dobrovoľníkov, za čo Vám, naši milí brigádnici, patrí veľké uznanie a vďaka!

Fotografie z podujatia nájdete na našej facebookovej stránke, prípadne na spriatelenej facebookovej stránke Topoľčiankami. Niektoré vybrané fotografie nájdete aj tu (nižšie).