Slávnostné ukončenie obnovy besiedky (26.10.2014)

Namáhavá práca našich brigádnikov na obnove Masarykovej besiedky a početných brigádach v jej okolí nakoniec v nedeľu, 26. októbra, vyústili do slávnostného ukončenia obnovy tohto zrekonštruovaného altánku. S prípravami sme začali už okolo 10.00 hodiny ráno, pričom slávnostný program začínal o 14.30 hod. popoludní a predchádzali mu litánie pri neďalekej kaplnke sv. Vendelína.

Motívom programu v réžií Slávky Lukoťkovej (PT) bolo inscenované stretnutie dvoch spisovateľov, Pavla Országha Hviezdoslava /Jozef Lukáč (PT)/ a Karla Čapka /Ľubomír Siklienka/ v besiedke v parku.  Úvodom zazneli tóny dychovej skupiny Podhrušovan a program otvorila moderátorka /Lucia Lukoťková (PT)/, ktorá privítala a sprevádzala hostí celým programom. Folklórny súbor Topoľnica zaspieval pieseň Topoľčiansky zámok, ktorá bola privítaním dvoch spisovateľov, prichádzajúcich na ozdobnom koči ťahanom párom bielych koní. P.O. Hviezdoslav predniesol báseň Pozdrav a folklórny súbor mu za ňu poďakoval piesňou Sadaj slnko, sadaj, po ktorej sa už slova ujal predseda nášho občianskeho združenia, Ing. Vladimír Lukoťka (PT), ktorý privítal hostí a oficiálne ukončil letnú sezónu v parku. Nasledoval príhovor o histórií altánku v podaní podpredsedu združenia, Pavla Boboka (PT) a po ňom už slávnostné prestrihnutie pásky na altánku, pri ktorom predsedovi občianskeho združenia asistoval vážený hosť, historik Dušan Kováč, člen Slovenskej akadémie vied. Ten sa po slávnostnom akte ujal slova a prehovoril k návštevníkom s pekným príhovorom o prezidentovi T.G. Masarykovi.
Jesenné dni nám priblížilo slovo blízkeho priateľa T.G. Masaryka, spisovateľa Karla Čapka, ktorému predohrala skupina Podhrušovan trubkové sólo obľúbenej piesne prezidenta Masaryka Tečie, tečie, voda tečie. Po nej Karel Čapek predniesol text Jesenné dni. Program uzavrel predseda občianskeho združenia príhovorom o činnosti v parku a moderátor pozval návštevníkov na pripravené občerstvenie v rámci voľnej recepcie, počas ktorej naďalej zneli tóny dychovej hudby Podhrušovan a spev folklórneho súboru Topoľnica. Recepcia a voľná diskusia potom pokračovala približne do šiestej.

Foto a video záznam z podujatia mali na starosti Pavol Bobok (PT) a Ivan Lukáč (PT). Okrem nich sa na podujatí zúčastnili aj reportéri STV, ktorá reportáž z podujatia odvysielala 26.10.2014 v hlavnom večernom spravodajstve.

* (PT) – člen občianskeho združenia Park Topoľčianky